Consideracions per la implementació d’un transport públic sostenible

Consideracions per la implementació d’un transport públic sostenible

El transport públic afronta nous reptes en els pròxims anys, evidentment relacionats amb aspectes mediambientals, que ja son el present per a qualsevol operador de transport metropolità.

Un dels projectes pilots desenvolupats en aquest tema, el projecte ZeEUS, (Zero Emissions Urban Bus System), el qual a ajudat a alguns operadors de transport, inclosos el de certes ciutats del sud d’Europa, defineix una sèrie de consideracions a l’hora d’implementar un canvi en l’esmentada operació del transport, passar de busos de motors de combustió a busos completament elèctrics:

 1. El primer factor a tenir en compte, és l’increment de cost que suposa l’adquisició d’un bus elèctric, en el qual, a més s’ha d’incloure la infraestructura de càrrega i l’estudi de la implementació de l’esmentat bus a la línia en concret.

 

 1. El segon dels factors a considerar, te relació amb als aspectes més tecnològics, en concret, els aspectes de l’Operació i Manteniment, (O&M: Operation and Maintenance), per les necessitats específiques i el context local, es a dir, els tècnics d’operacions de servei de la industria de
  l’automocio, no disposen de la formació ni de la preparació tècnica per treballar amb sistemes d’Alta Tensió, i això es necessari, degut a que els busos elèctrics han de rebre O&M a nivell local, on es realitzen les activitats del operador de transport.

 

 1. En relació al tercer dels aspectes a considerar, es necessari per part dels operadors de transport realitzar una revisió de les condicions contractuals en referència a la garantia, en especial atenció a les bateries, sense menysprear a la resta de recanvis, també considerant els sistemes de càrrega de la línia dels busos, essent en molts casos, un fabricant diferent als dels busos elèctrics. Això comporta, la formació dels tècnics que operen els actius
  esmentats.

 

 1. Respecte al quart dels punts a considerar, la necessitat de disposar d’un sistema estandarditzat respecte a la infraestructura de càrrega pels busos elèctrics (en relació al hardware, software i comunicacions), tant per a la càrrega d’oportunitat, realitzada en les mateixes parades de bus per l’entrada i sortida d’usuaris (generalment realitzada amb sistemes amb pantògrafs), com a la càrrega a cotxera (realitzada amb cable o pantògraf), com a més pels sistemes de comunicació associats pel control del esmentats processos de recàrrega (CANBus, etc.) Aquest estàndard ja s’ha implementat en el cas del VE, amb l’estàndard IEC 61851, al qual, es disposen de dos grans plataformes de recàrrega, una Europea i una altra Japonesa. L’Europeu CCS-Combo (dins de la plataforma (CharIn) com la plataforma japonesa CHAdeMO, que dimensionen tota la
  recàrrega establerta pels vehicles, tant per la recàrrega lenta en AC, com la recàrrega ràpida en DC.
  Doncs bé, es necessari que existeixi un sistema que defineixi un estàndard per ajudar als fabricants a poder invertir i desenvolupar sistemes de recàrrega compatibles amb qualsevol fabricant de busos, cosa que actualment amb el IEC 61851 s’està cobrint les mínimes necessitats. Ara
  mateix es disposa d’un sistema, un protocol definit per un conglomerat d’empreses del sector, el denominat“ASSURED 1.0 Interoperability Reference”.

 

 1. L’últim dels punts, es que s’estableixi la necessitat d’una verdadera cooperació entre els estaments dels sistema elèctric: els reguladors del sistema elèctric, els TSOs, les empreses generadores d’energia elèctrica i els DSOs, amb l’objectiu de facilitar la connexió i implicacions en els sistemes de recàrrega per poder estendre una veritable xarxa de transport sense emissions.

 

 

JSR – Consulting, realitza formacions a tècnics del sector de l’automoció per poder treballar amb els sistemes d’Alta Tensió dels VE amb total seguretat, realitzant la formació en manipulació segura en la connexió i desconnexió del sistema d’Alta Tensió, i les verificacions pertinents en
quant a la mesura de la resistència d’aïllament com del sistema d’anivellament de potencial del Battery Pack.